GearSource Employee Cynthia Viteri Celebrates Milestone